Rommene gjør noe med oss, så la oss be om de rommene vi ønsker oss!

Rommene gjør noe med oss, så la oss be om de rommene vi ønsker oss! En venn av meg fortalte at han likte så godt å være inne i det nye operahuset. Han følte seg så fin og skikkelig når han var der. Han likte å se på treverket, oppleve romfølelsen ,og syntes det hele hang så godt sammen.

Fra Operabygget i Oslo

Jeg har selv mange tilsvarende opplevelser, og antar at det gjelder de fleste av oss. Derfor er det underlig at vi førskolelærere ikke har vært mer på banen når det gjelder det fysiske miljøet i barnehagen.

Mange barnehager er nedslitte, og er ikke særlig innbydende. Allikevel gjør som regel pedagogene det beste ut av ingenting og er veldig forsiktige med å kreve oppgraderinger. Vi har med oss en forestilling om det ikke finnes midler, og at en del av jobben vår går ut på å være kreative og lojale, som innebærer å forsvare våre arbeidsforhold på best mulig måte.

Illustrasjonsbilde nedslitt barnehage

Det er ikke så mange andre yrkesgrupper som godtar forfall og dårlig tilrettelagte omgivelser for driften sin. Og ved oppgraderinger så godtar de hvertfall ikke at det bare er en liten krok som skal få et malingssstrøk. ( maling av ny dukkekrok med etterfølgende feiring med foreldrekaffe for å vise hvor fin barnehagen har blitt).

Se bare på Posten, Nsb, Telenor og andre virksomheter vi stadig leser om. De lager designprofiler som står i forhold til driften, der alle elementer som er brukt fra form, farge, symboler og interiør er gjennomtenkt og skal representere virksomheten utad og skape samhold innad. "Slik har vi det hos oss, dette står vi for".

Illustrasjonsbilde tiltalende arbeidsplass

Hva er det som gjør at vi førskolelærere ikke krever tilsvarende tiltak rundt arbeidsplassene våre? Og om vi ikke er opptatt av arbeidsplassene våre så har vi jo barna vi skal ivareta.

Vi vet at gode rom påvirker oss. Vi vet at om vi opplever orden og et estetisk miljø så føler vi oss bedre og holder det finere rundt oss. Vi vet at det fysiske miljøet sier mye om vår virksomhet utad, og i dag med full barnehagedekning er det et relevant fokus å ha.

Illustrasjonsbilde tiltalende estetiske omgivelser

Jeg var på et foredrag rundt akustikk i barnehager. Det har kommet nye føringer rundt støyproblematikk. Det var verneombud fra alle barnehagene der fra en hel bydel, og mange slet med et slitsomt høyt støynivå . Foredragsholderen nevnte en god del tiltak som kunne gjøres, der romdelere som bryter lydbølgene var et av dem. Flere av verneombudene kommenterte da at de likte godt forslagene men at de ville gjerne ha forlag de kunne gjøre som kostet lite.

Hva driver vi med? Er det ikke slik at vi som "barnas advokater" skal fremsette det beste alternativet for de som skal utbedre? Og overlate til de som skal utbedre å ordne det finansielle? Og eventuelt vente på tilbakemeldinger om det må letes etter rimeligere løsninger enn det vi ønsker?

Jeg påpekte dette overfor gruppen, som samtlige måtte le over hvor indoktrinerte vi er rundt at det ikke finnes midler, at vi ikke engang ber om det vi ønsker oss.

Her har vi førskolelærere noe å gripe fatt i. Vi ville nok tjent på å ha fokus på slik vi ønsker å ha det, og jobbe for å få det, og overlate til utbedrerne å sette begrensninger. De kan jo ikke gi oss det vi ønsker om vi ikke fremsetter ønskene våre.

Illustrasjonsbilde flott nytt barnehagebygg

Avslutningsvis vil jeg imidlertid si at både kommunene og de private barnehagene har satt opp og rehabilitert mange flotte barnehagebygg de siste årene. Det er en stor andel barn og ansatte i dag som møter opp i bygg som både er estetisk innbydende og funksjonelle.

Illustrasjonsbilde nybygd barnehage

Men vi er ikke i mål før det er satt en selvfølgelig standard for at barn fortjener innbydende og tilrettelagte lokaliteter som respekterer dem på linje med det som tilbys voksne på deres arbeidsplasser. Jeg synes det hadde vært fint å slutte med vår kollektive forståelse rundt at det ikke er midler, og forholde oss til rommene rundt oss som en del av våre faglige rammer som fører til kvalitet! La oss be om de fysiske rammene vi ønsker oss, så er det større mulighet for at vi får det!:-)