Treverk og laminater tørkes av med en fuktig klut, På laminater brukes det vanlige rengjøringsmidler, bortsett fra skurepulver og sure rengjøringsmidler.

"Wood and laminate are wiped off with a wet cloth. Laminate can also be cleaned with normal cleaning products, except scouring powders and acidic cleaning products"

KINKELIANE AS / grethe@kinkeliane.no / +47 924 49 337 /  org nr : 897 270 552