OM KINKELIANE

Kinkeliane as ble etablert i 2011 og tilbyr barnehagemøbler og barnemøbler til alle som ønsker moderne og lekne rom. Møblene er i utgangspunktet utviklet med tanke på barnehage, men passer like godt som skolemøbler, i barnerom på hotell, barnekroker på restauranter, barneavdelinger på bibliotek, museer, i offentlige rom generelt eller i hjemmemiljøer. Vi brenner for spennende og utfordrende design, god material-bruk og snerten lekenhet.

DSC_1966 2.jpg

Kinkeliane drives og eies av Grethe Sivertsen. Hun har vært designansvarlig i en av Nordens største barnehagekjeder, og innredet og designet utallige barnehagebygg. I løpet av disse årene savnet hun nye produkter med moderne design og som hadde gode pedagogisk funderte løsninger. Hun har i tillegg jobbet som daglig leder i barnehage i en årrekke og har både estetisk og pedagogisk utdannelse og bakgrunn.

Kinkeliane består av pedagoger og designere som har lekenhet og nyskapning som felles drivkraft. Akkurat som barnereglen \"Ole Dole Doff\" leker med ord, leker Kinkeliane med rom og lekne møbelprodukter.

                                                               

                                                                 \"Ole Dole Doff

                                                                 Kinkeliane Koff

                                                                 Koffeliane Birkebane

                                                                 Ole Dole Doff\"

MØBLENE

Kinkelianes barnemøbler henter sin inspirasjon fra barns tegninger av hus, skandinavisk designtradisjon og krydder fra "Rammeplan for barnehagen".

Møblene består av ulike romdelere og basismøbler i gode farger. Vi ønsker at våre møbler skal oppleves som ekte, lekne, ha gode materialer, godt design og store kombinasjons-muligheter. Grepene som også er titthul for luringer, og tommestokk til å pirre tall og måleglede er lagt inn som pedagogisk krydder.

Romdelerne er store nok til å være støydempende, og innbyr i seg selv til mer ro og refleksjon ved å være lune møteplasser. Produktene har felles formspråk som gjør det enkelt å skape en enhetlig stil i alle rom.  Møblene er produsert i Danmark og i Norge hos små familiebedrifter. 

Kinkeliane er opptatt av utvikling, så følg med, hos oss vil det alltid dukke opp nye spennende produkter.    

 

ABOUT KINKELIANE

Kinkeliane AS was founded in 2011 and we offer furniture for preschools and anyone who wantmodern and playful spaces. We dedicate ourselves to exciting and challenging design, good use of materials and snappy playfulness.

Kinkeliane is run by preschool teacher Grethe Sivertsen, previously responsible for design in one of the biggest preschool-chains in the Nordic countries, designing and furnishing countless preschool buildings. She has also spent a number of years as general manager of preschools.

Kinkeliane is staffed by pedagogues and designers with playfulness and innovation as a common drive. Inspired by the way the Norwegian nursery rhyme “Ole Dole Doff” plays with words, Kinkeliane plays with space and playful furniture.

THE FURNITURE

Kinkeliane's furniture is inspired by children's drawings of houses, Scandinavian design tradition spiced up by the Norwegian government's guidelines for preschools.

Our furniture consists of room dividers and base furniture in good colors. We want our furniture to appear real, playful and well designed with good materials and wide opportunities for different combinations. Grips that also work as peek-holes for little tricksters and measuring sticks to encourage playing with numbers and measuring are included to help with learning. 

The room dividers are large enough to dampen sound, and invite a calm and reflective atmosphere by being cozy meeting places. The products share design elements that make it easy to create a unified look for every room. They are produced in Denmark at a small family business.

We at Kinkeliane are dedicated to improvement, so keep an eye out, we're always working on new and exciting products.

Playfully

Grethe Sivertsen

Owner and general manager

 

KINKELIANE AS / grethe@kinkeliane.no / +47 924 49 337 /  org nr : 897 270 552